Pályázati Hirdetmény
A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) GB fashion Tanácsadó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-027916, székhely: 3300 Eger, Cifrakapu út 160..) Egri Törvényszék 8.Fpk.137/2020/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2292935

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021. május 14. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 677 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingóságok vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a felszámoló Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára – GB fashion Kft. “f.a.” pályázat ajánlati biztosíték – közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök és árukészlet az alábbiak szerint:Tárgyi eszközök a csatolmányokban megtekinthető öt oldalas lista szerinti szabászasztal, zsebzőautomaták, varrógépek, terítőasztal, ragasztóprés, ventillátorok, polcrendszer, kézszárító, gyorsvarró, elektromos vasalók, varratszélvasaló, ujjas prés, gombozó, láncvarrógép, pontvarró, varrodai székek, elosztó, számológépek, vízforraló, óra, imbuszkulcs, tűzoltókészülék, íróasztal lámpa, olajradiátor, fénymásoló, nyomtató, durthnádolók, ujjabevarrógépek, vasaló asztalok, légkompresszor, gomblyukvarró stb 244 db. Kellékáruk papírdobozokban, illetve raklapon tárolva, vegyesen találhatók benne válltömések, ingcsipeszek, cérnák, nadrágderékpánt ragasztók, vállfa csipesz, nadrágkoptatók, zipzárak, gombok stb.Méteráruk 1,4 méter széles vegyes méteráru zömében bélés anyagok. Egy raklapon 50 cm magasságban van összekötegelve. Összesen 12 raklap.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 909 850 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 954 925 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tárgyi eszközök és árukészlet

Típus:

Ipari gép

Tehermentes:

nem NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó és Vámigazgatósága végrehajtási jog, EC 160 Kft. zálogjog

Mennyisége:

244 db

Becsérték:

15 909 850 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekinthetők Eger, Cifrakapu u. 160. szám alatt 2021. május 11-én 11 órakor és 2021. május 28-án 11 órakor, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 16 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany – a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: – az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), – az ajánlott nettó vételárat, – a fizetés módját, ütemezését, határidejét, – pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, – nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, – a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, – nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámla-számra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, – nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban tételenként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő ingóságok becsértéke nettó árat jelent. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóságok tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgyak értékesítésére negyedik alkalommal kerül sor. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a becsérték 50 %-a. A minimálár csökkentését a 237/2009. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban tételenként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2292935/tetelek.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.